Suomen Talotekniikka mukaan yritysten yhteiskuntavastuukilpailuun

18-06-2015

Suomen Talotekniikka osallistuu Etelä-Savon kauppakamarin järjestämään yritysten yhteiskuntavastuukilpailuun. Kilpailuun ottaa osaa yhteensä kaksikymmentä yritystä, joiden yhteisenä tavoitteena kehittää toimintansa yhteiskunnallista ulottuvuutta.

Suuntaa seminaaritilaisuudesta

Kaikki kilpailuun osallistuneet yritykset ja joukko muita Etelä-Savon eturivin yrityksiä otti osaa keskiviikkona 17.6 järjestettyyn yhteiskuntavastuuseminaariin. Tilaisuudessa avattiin yritysten yhteiskuntavastuun käsitettä ja sen merkitystä nykypäivän toimintaympäristössä. Kaikki puhujavieraat kehuivat Etelä-Savon kauppakamarin järjestämää ykilpailua ja siihen osallistuneita yrityksiä edistyksellisiksi myös kansainvälisesti tarkasteltuna.

Täydellinen ajoitus Suomen Talotekniikalle

Kilpailu itsessään ei tapahdu vakavassa hengessä siihen osallistuvien yritysten kesken vaan yritykset kannustavat toisiaan ja jakavat parhaita keinoja liiketoiminnan vastuullisuuden varmistamiseksi.

Suomen Talotekniikalle kilpailuun osallistuminen oli selviö, koska konsernissa on jo pitkään tehty strategista kehitystyötä laatuasioiden parissa. Alan laatu- ja vastuullisuusvelvoitteiden täyttämisen lisäksi STT on määrätietoisesti lisännyt panostusta useissa vastuukysymyksissä.

– Toteutimme keväällä laajan työhyvinvointitutkimuksen ja teemme tiivistä yhteistyötä alan paikallisen oppilaitoksen kanssa tarjoamalla opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia sekä ottamalla osaa tutkimushankkeisiin.

– Kesällä 2014 lanseerattu OptiGreen-palvelumalli on vastuullista toimintaa parhaimmillaan, koska tuotamme palvelun avulla asiakkaillemme taloudellisia säästöjä nykyaikaisten energiaratkaisujen avulla. Taloudellisten säästöjen lisäksi syntyy aina päästövähennyksiä, joten kyseessä on myös ympäristöteko.

– Tuotamme OptiGreen-konseptissa energiasäästöt avaimet käteen palveluna, ja vastaamme luvattujen säästöjen toteutumisesta. Näin asiakkaamme voivat rauhassa keskittyä asumiseen tai muihin rakennuksen ydintoimintoihin, kertoo STT:n yhteiskuntavastuuhankkeesta sekä OptiGreen-palveluiden markkinoinnista vastaava Teemu Kalliojärvi.

Toimenpiteitä ja tuloksia

Kilpailu on nyt virallisesti käynnistynyt ja yritykset hakevat yhteistyössä parhaita keinoja vastuullisuutensa lisäämiseksi ja mittaamiseksi. Suomen Talotekniikka lähtee kilpailuun suurella mielenkiinnolla ja tosissaan.

– Korkea laatu ja hyvä palvelu ovat aina olleet yritystoimintamme kulmakiviä. Määrätietoinen toimintamme laatutekijöiden parissa saa kilpailun myötä luonnollista jatkoa, ja samalla niiden merkitys markkinoilla korostuu, kertoo Suomen Talotekniikan toimitusjohtaja Arto Turunen.

Suomen Talotekniikan asiakkaita kilpailuun osallistuminen palvelee myös välillisesti, koska he tietävät toimivansa luotettavan ja yhteiskuntavastuustaan huolehtivan kumppanin kanssa.