Suomen Talotekniikka loppukilpailuun Yritysten yhteiskuntavastuu-kilpailussa!

10-12-2015

Kova työ tuo tulosta

Etelä-Savon Kauppakamarin järjestämään kilpailuun osallistui 20 eteläsavolaista yritystä ja yhteisöä. Kilpailun aikana järjestettiin koulutusta yritysten sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristövastuusta sekä raportoinnista. Yritykset laativat kilpailun aikana väliraportin, josta raati antoi palautteen ja sitten loppuraportin, minkä perusteella raati valitsi loppukilpailuun pääsijät, jotka ovat: Etelä-Savon Energia Oy, Kuljetusliike J ja R Laatikainen Ky, Palvelutukku Itä-Suomi (Mikkelin Vihannes Oy), Rakennuspalvelu Joni Pietarinen ja Suomen Talotekniikka STT-Yhtiöt Oy. Loppukilpailu pidetään 18.1.2016, missä yritykset esittelevät omaa yhteiskuntavastuutaan kilpailun raadille. Kilpailun voittaja julkistetaan ja palkitaan 23.1.2016 Pieksämäen Veturitalleilla pidettävässä Yrittäjägaalassa.

Yhteiskuntavastuun merkitys on nousemassa kilpailukykytekijäksi yrityksissä. Paineet valtiovallan suunnalta yrityksiä kohtaan kasvavat esimerkiksi EU-maiden yhteisten yritysvastuulinjausten myötä. Yksi näistä on EU:n direktiivi vastuullisuusraportoinnista, jonka myötä kaikkien suurten yritysten (yli 500 henkeä työllistävät) tulee raportoida vastuullisuudestaan vuodesta 2017 alkaen. Vaikka laki ei edellytä pk –yrityksiä raportoimaan yritysvastuustaan, niin raportointi tarjoaa erinomaisen kilpailuedun jo nyt.

”Tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä yritysten toiminnan laatu- ja vastuutekijät nousevat entistä merkittävämpään rooliin. Suomen Talotekniikka on aloittanut määrätietoisen kehitystyön yhteiskuntavastuun sisällyttämiseksi osaksi jokapäiväisiä toimintoja” Sanoo STT:n yhteiskuntavastuuta koordinoiva Teemu Kalliojärvi.

Kilpailu osui Suomen Talotekniikan kannalta parhaaseen mahdolliseen ajankohtaan

Suomen Talotekniikka konserni on koko olemassa olonsa ajan tähdännyt alan laadukkaimpien ja parhaiden toimijoiden joukkoon. Töitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tehty monella osa-alueella pitkäjänteisesti. ”Talotekniikka-ala on jatkuvassa muutoksessa ja kokoajan kehitetään uusia ratkaisuja sekä ohjeistuksia. On asiakkaidemme etu, että seuraamme tätä kehitystä aktiivisesti ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti” Sanoo STT konsernin hallituksen puheenjohtaja Arto Turunen.

Suomen Talotekniikka aloitti vuonna 2014 innovatiivisia ja kunnianhimoisia kehitysohjelmia kolmella yhteiskuntavastuullisella ja kestävään kehitykseen liittyvällä osa-alueella.
” STT OptiGreen- palvelumallimme edustaa ympäristönäkökulmaa. STT OptiGreen tarjoaa talotekniikka-alan parhaita energia-, resurssi- ja elinkaariviisaita ratkaisuja kätevänä kokonaispalveluna. Palvelumallissa yhdistyy aina asiakkaalle tuotettava taloudellinen etu ja positiivinen ympäristövaikutus pienentyneiden energiakustannusten ja elinkaariparannusten myötä” Sanoo OptiGreen-palvelumallin kehityksestä ja markkinoinnista vastaava Teemu Kalliojärvi.

Talouden näkökulma on otettu huomioon talous- ja riskienhallinnan kehitysohjelmassa, joka sisältää esimerkiksi uudentyyppisen toiminnanohjausjärjestelmän kehityksen ja käyttöönoton.
”Määrätietoinen kehitystyö talous- ja riskienhallinnan parissa on vaatinut merkittäviä panostuksia yritykseltämme ja henkilöstöltämme. Nyt kehitämme toimintoja joilla varmistamme liiketoimintamme taloudellisen kannattavuuden sekä pystymme ennakoimaan toimintaympäristömme riskejä entistä tehokkaammin. Taloudellinen kannattavuus mahdollistaa jatkuvan kehityksen ja esimerkiksi henkilöstömme ammattitaidon korkean tason ylläpitämisen. Ne taas takaavat asiakkaidemme tyytyväisyyden ja menestyksemme markkinoilla” Sanoo STT:n liiketoimintajohtaja Sampsa Larnos.

Sosiaalista vastuuta Suomen Talotekniikan liiketoiminnassa osoittavat panostukset henkilöstön työhyvinvointiin, yhteistyö paikallisten koulutusta tarjoavien tahojen kanssa sekä yhteiskuntavastuu-raportissa julkaistavat Suomen Talotekniikan hyvän liiketavan periaatteet.
”Alamme valmiiksi korkeat turvallisuusmääräykset takaavat hyvän työturvallisuuden toteutumisen ja työterveyshuollon kanssa tiivistetyn yhteistyön myötä olemme ottaneet käyttöön mm. liikunta- ja kulttuurikortit, joilla kannustamme henkilökuntaamme liikunnan ja kulttuurin pariin. Kahden viime vuoden aikana olemme toteuttaneet erilaisia yhteistyöprojekteja MAMK:n opiskelijoiden kanssa, jolloin opiskelijat ovat saaneet mielekkäitä työelämän toimeksiantoja ja me taas olemme hyötyneet opiskelijoiden tarjoamista näkökulmista ja tietotaidosta. Olemme pystyneet palkkaamaan opiskelijaprojektien kautta tutuksi tulleita henkilöitä työtehtäviinkin” Iloitsee STT:n yhteiskuntavastuuta koordinoiva Teemu Kalliojärvi.

Suomen Talotekniikka mukana kehityksen kärjessä

Kilpailuraadin puheenjohtaja, Franke Finland Oy:n toimitusjohtaja Antero Asikainen pitää Etelä-Savon kauppakamarin yhteistyökumppaneineen toteuttamaa hanketta uranuurtavana koko Suomessa.
”Kauppakamarin tuleekin olla väylän avaaja ja suunnan näyttäjä yritysten kilpailukyvyn rakentamisessa” toteaa toimitusjohtaja Asikainen. Kilpailun osanottajamäärään hän on erittäin tyytyväinen ja osin myös myönteisesti yllättynyt. Raadin puheenjohtajana hän haluaa kiittää raadin jäseniä tähän asti tehdystä työstä, osa heistä panosti todella paljon omaa aikaansa ja osaamistaan kehittämishankkeeseen.

Raadin varapuheenjohtajana toimiva, yhteiskuntavastuutietoisuutta omalta osaltaan Etelä-Savoon levittänyt Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen iloitsee siitä, että eteläsavolaiset pk-yritykset osallistuivat innokkaasti kilpailuun. Yritysvastuu nähdään selkeästi yhtenä keskeisenä kilpailukykytekijänä, arvioi Aaltonen.
”Yhteiskuntavastuu on myös osa yrityksen strategista ajattelua ja kestävää kehitystä. Yritykselle asiakas on tärkein” korostaa Aaltonen. Kun yhteiskuntavastuu avoimesti ja läpinäkyvästi raportoidaan, se lisää asiakkaiden luottamusta ja sitoutumista yritykseen sekä nostaa asiakkaan saaman palvelun tai tuotteen arvoa.

”Tällä pilottihankkeella on merkityksensä myös yksityisen ja julkisen sektorin paremman kumppanuuden ja yhteistyön rakentamisessa. On hienoa, että kauppakamarijärjestö on omalta osaltaan kehittämässä vastuullista toimintaa yrityksissä” toteaa ylijohtaja Elli Aaltonen lopuksi.

Etelä-Savon kauppakamari on tuomassa uuden kehittämis- ja koulutustuotteen pk-yrityksille vuoden 2016 alkupuolella. Tavoitteena on jalkauttaa pk –yritysten yhteiskuntavastuun kehittäminen koko Suomeen kauppakamariryhmän kautta.

Lisätietoja antavat:

Suomen Talotekniikka STT Yhtiöt Oy:n Yhteiskuntavastuu koordinaattori Teemu Kalliojärvi, puh 044 7371240
Kilpailuraadin puheenjohtaja Antero Asikainen, puh. 044 3411 455
Varapuheenjohtaja Elli Aaltonen, puh. 040 567 5308
Etelä-Savon Kauppakamarin Toimitusjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204.