Uutta draivia tekemiseen Yhteiskuntavastuu –kilpailun voitosta!

09-02-2016

Suomen Talotekniikka STT-Yhtiöt Oy voitti helmikuun alussa Yritysten Yhteiskuntavastuu 2015 –kilpailun. Etelä-Savon kauppakamarin, LähiTapiolan ja Etelä-Savon ELY -keskuksen järjestämään kilpailuun osallistui 20 eteläsavolaista yritystä ja yhteisöä. Valtakunnan ensimmäisen pk-yrityksille suunnatun kilpailun tavoitteena oli lisätä yhteiskuntavastuullisuuden tietoisuutta sekä merkitystä yritysten liiketoimintaan. Kohderyhmänä oli erityisesti pienet ja keskisuuret Etelä-Savon alueen yritykset. Kilpailu pyrki kannustamaan yrityksiä kehittämään omaa vastuullista toimintaansa erilaisten suunnitelmien ja toimenpiteiden kautta.

”Yhteiskuntavastuu –kilpailun voitto vahvistaa Suomen Talotekniikan strategiaa kotimaisen talotekniikan uudis- ja korjausrakentamisen vahvana toimijana. Olemme jo pitkään panostaneet korkeaan laatuun sekä hyvään palveluun. Kilpailun voittamisen myötä tavoitteenamme onkin sisällyttää yhteiskuntavastuu jokapäiväisiin toimintoihimme ja tiiviiksi osaksi talotekniikan alaa,” kertoo Suomen Talotekniikan hallituksen puheenjohtaja Arto Turunen.

Yhteistkuntavastuu_suomentalotekniikka

Yhteiskuntavastuu koostuu arjen pienistä ratkaisuista

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan suomalaisilla yrityksillä on kaikki edellytykset päästä maailman parhaiden joukkoon yhteiskuntavastuukysymyksissä. Pk-yrityksille vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa yrityksen kehittämistä olemassa olevia hyviä käytäntöjä hyväksi käyttäen tavalla, josta on eniten hyötyä sekä yrityksille että niiden sisäisille ja ulkoisille rahoittajille ja omistajille.

”Kilpailun alussa mietimme, että miten voimme yritysvastuutyössämme hyödyntää tekemäämme laajaa energiansäästökonseptia. Esimerkiksi meidän OptiGreen-palvelumalli on vastuullista toimintaa parhaimmillaan, koska tuotamme palvelun avulla asiakkaillemme taloudellisia säästöjä nykyaikaisten energiaratkaisujen avulla.” kertoo STT:n yhteiskuntavastuuta koordinoiva Teemu Kalliojärvi ja jatkaa.

”Yritysvastuu kuulostaa isolta kokonaisuudelta, mutta työ lähtee pienistä yksityiskohdista ja arjen tekemisistä. Meillä se tarkoitti sitä, että koulutimme lisää resursseja ja mietimme, että miten saadaan uusi tieto välitettyä eri yksiköihimme tasapuolisesti. Työ on pitkäjänteistä, mutta siihen on sitoutunut koko talo täydellä sydämellä. Uskomme, että jatkossa hyvin tehty yritysvastuutyö on imagollinen etu kilpailijoihin nähden. ”

Hyvä henki kannusti kaikkia

Yritysten yhteiskuntavastuu -kilpailun toteuttaminen jatkoi hyvin Etelä-Savon kauppakamarin strategian toteutusta yritysten kilpailukyvyn rakentamisessa. Kauppakamari haluaa kannustaa yrityksiä kehittämään omaa vastuullista toimintaansa jatkuvien kehittämistoimenpiteiden kautta.

”Halusimme Suomen Talotekniikassa osallistua kilpailuun, koska konsernissa oli jo pitkään tehty strategista kehitystyötä laatuasioiden parissa. Meidän alan laatu- ja vastuullisuusvelvoitteiden täyttämisen lisäksi olemme määrätietoisesti lisännyt panostusta useissa vastuukysymyksissä.” kertoo Arto Turunen.

”Upeinta oli se, että osallistuminen Yhteiskuntavastuu -kilpailuun itsessään ei tapahtunut vakavassa kilpailuhengessä eri yritysten kesken. Vuoden ajan kestäneen kilpailun aikana tapahtuneissa koulutuksissa ja tilaisuuksissa kannustimme toisiamme sekä jaoimme jo tehtyjä keinoja liiketoiminnan vastuullisuuden varmistamiseksi.” iloitsee Teemu Kalliojärvi.


Lisätietoja antavat:

Suomen Talotekniikka STT Yhtiöt Oy:n Yhteiskuntavastuu koordinaattori Teemu Kalliojärvi, puh 044 7371240

Kilpailuraadin puheenjohtaja Antero Asikainen, puh. 044 3411 455

Varapuheenjohtaja Elli Aaltonen, puh. 040 567 5308

Etelä-Savon kauppakamarin Toimitusjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204